Pro zemědělce

Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření

Vraťte život půdě, snižte náklady

Začněte hned

Víme, že odhodlat se ke změně vyžaduje odvahu. Regenerativní zemědělství ale není krok do neznáma, nýbrž návrat k přírodě. Přitom se nemusíte bát o ziskovost. Zdravá půda přináší dobré výnosy a je známkou dobrého hospodáře. Vaši odběratelé i koncoví zákazníci ocení kvalitní produkty i váš odpovědný přístup. A otevřou se vám nové možnosti uplatnění na trhu. Na cestě k regenerativnímu zemědělství vás podpoříme, ukážeme vám, jak ušetřit, a usnadníme vám začátek.

Jak to funguje?
1
Zjistíme možnosti vašeho podniku
Sejdeme se a společně zjistíme, jaké jsou možnosti vašeho zemědělského podniku přejít na regenerativní zemědělství.
2
Budeme vás 5 let podporovat
Když bude vám i nám dávat prodiskutovaná spolupráce smysl, uzavřeme smlouvu na 5 let. Během této doby pro vás zdarma zajistíme odbornou podporu: individuální konzultace, školení i sdílení v rámci komunity zemědělců. Usnadníme vám tak postupný přechod k regenerativnímu hospodaření.
3
Změříme nárůst organického uhlíku v půdě
Zajistíme úvodní laboratorní analýzu hodnot organického uhlíku z vašich vzorků půdy (Cox). Analýzu vzorků půdy a laboratorní měření opakujeme každoročně po dobu pěti let.
4
Vyplatíme vám odměnu
Za každou tunu CO₂, kterou díky takovému hospodaření odeberete z atmosféry, vám vyplatíme odměnu. Odměna je přímo úměrná navýšení podílu organické hmoty ve vaší půdě. Měření je založené na principu měření množství oxidovatelného uhlíku. Pro detailní informace nás prosím kontaktujte.
Výhody

Co vám zapojení přinese?

Odolnost proti suchu

Zvýšíte ve své půdě podíl organické hmoty, která udrží vodu na vašem pozemku.

Kvalitní produkci

Zdravá půda bez chemie rodí kvalitní a oceňované produkty.

Finanční odměnu

Vyplatíme vám odměnu za šetrné hospodaření – čím více uhlíku, tím vyšší odměna.

Nižší náklady, vyšší zisk

Oživením půdy podpoříte dobré výnosy při minimalizaci výdajů za naftu a chemii.

Zvýšení hodnoty půdy

Při zrychlující se degradaci ostatních pozemků bude vaše živá půda nabývat na tržní hodnotě.

Zdravější životní prostředí

Podpoříte pestrost půdních mikroorganismů, ptáků a hmyzu.

Prestiž a respekt

Společnost ocení vaši snahu být odpovědným zemědělcem.

Dobrý pocit

Přispějete k řešení problému, který trápí celý svět.

FAQ

Ano je to možné, je však potřeba do budoucna zakomponovat do vašeho systému principy, které vedou k uchování co největšího množství organické hmoty/uhlíku v půdě.

Zapojení do našeho projektu není ovlivněno aplikací POR ani průmyslových hnojiv. Je zde však předpoklad, že jejich četnost časem poklesne.

Ano, můžete. Pouze berte v potaz, že zapracováním jakéhokoliv materiálu do půdy dochází k uvolňování dříve zde uloženého uhlíku.

K této situaci by dojít nemělo. Navýšení množství uhlíku je odvislé od počtu zavedených principů, čím více jich zavedete, tím rychleji se bude zlepšovat stav vašich půd a růst množství uhlíku.

Finanční odměny projekt Carboneg získává od velkých korporací z oblastí služeb, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale se stávajícími technologiemi nejsou schopny se dostat na nulu. Typicky jsou to banky, pojišťovny, IT firmy, operátoři nebo konzultační společnosti. Dobrovolně přijímají závazek uhlíkové neutrality. Nejedná se o přímé producenty CO2 s komínem jako jsou elektrárny nebo teplárny, jejich emise jsou regulovány emisními povolenkami.

Při kypření i podmítce dochází k nárůstu mineralizace uhlíku v půdě, který se ve formě CO2 uvolňuje do ovzduší. Čím intenzivnější zásah do půdy, tím více se uhlíku uvolní. Pro podrobnější informace si můžete pustit představení regenerativního zemědělství v této video přednášce.

Regenerativní zemědělství půdu mechanicky zpracovává minimálně, využívá techniky přímého setí, pásového zpracování půdy, integraci meziplodin a další postupy. Při každém mechanickém narušení půdy se uvolňuje oxidovatelný uhlík v podobě oxidu uhličitého. Každý hlubší mechanický vstup do půdy navíc mimo jiné naruší vlákna mykorizních hub, které žijí v symbióze s plodinami a ochuzujeme se tímto o jejich podíl na výživě plodin.

Mechanické narušování půdy nahraďte zařazením vhodných meziplodin a jejich směsí. Různé meziplodiny pracují na půdní struktuře v odlišných hloubkách. Ve vrchních vrstvách působí kořeny například hrachu, vikve, ovsa nebo svazenky, ve středních vrstvách je to bob nebo peluška a do hloubky jednoho metru a více dosahují především brukvovité meziplodiny jako je hořčice, ředkev nebo řepka. Pokud je v podorničí vrstva utužená, kořeny prorůstají puklinami a kanálky od žížal a vrstvu rozrušují. Pokud máte utuženou vrstvu příliš silnou, je vhodné ji nejprve mechanicky rozrušit a zasít hluboko kořenící meziplodinu jako třeba vojtěšku nebo jetel nachový. V tomto případě je potřeba meziplodinu nechat na pozemku alespoň 2-3 roky. Při výběru meziplodin je vhodné tvořit směsi, kořeny pak prorostou celý půdní profil a díky vzájemné konkurenci prokoření i hlubší vrstvy půdy. Přednáška o významu meziplodin v regenerativním zemědělství je k dispozici pod tímto odkazem.

Vzhledem k platné legislativě doporučujeme co nejplytčí zapravení hnoje.

Použití kompostu je vhodná a doporučená metoda, jak přidat organickou hmotu a živiny na pole. Je však potřeba ohlídat jeho kvalitu.

Meziplodiny půdu prokořeňují do hloubky, což zvyšuje její zasakovací schopnost k lepšímu využití srážek z přívalových dešťů. Navíc půda bohatá na organickou hmotu je schopná zadržet značné množství vody, kterou mohou využít rostliny pro svůj růst i za sucha a svými listy při transpiraci potom ochlazují okolní krajinu. Půda pod zeleným krytem se méně ohřívá a je chráněná před neproduktivním výparem a ztrátou vody.

Ano můžete, je potřeba změnit systém pastvy na rotační případně dávkovou.

Co teď? Napište nám a vše nezávazně probereme

e-mail: carboneg@carboneg.com
tel.: +420 253 253 283

Půdcast - rozhovory o půdě

Lubor Křížek
"Milion hektarů půdy jsme odvodnili. Tůně dnes vrací vodu zpět krajině"
Karel Kalný
V Mitrově paseme krávy, drůbež a vepře. Prospívá to zvířatům, půdě i masu
27.11.2022
Rostislav Mátl
O praxi pěstování meziplodin v DVP Agro
Alex Page
Buvoli nám umožňují hospodařit tak, jak chceme - regenerativně a jednoduše
11. 10. 2022
Ladislav Miko
Nenahrazujme uměle to, co funguje samo
Aleš Foretník
Místo prodeje slámy raději zkvalitňujeme naši půdu
8. 8. 2022
Živá půda
Živá půda pomáhá vlastníkům půdy motivovat zemědělce k regenerativnímu hospodaření
Denisa Tomášková
Permakultura je jako regenerativní zemědělství v malém měřítku
1. 7. 2022
Karel Klem
O zásadní roli mykorhizy i nutné změně přístupu k půdě
15. 6. 2022
Kutáčkovi
Ovce i kozy jsou v oplůtku spokojené, zbytek pastvin mezitím regeneruje
16. 5. 2022
Ivana Šindelková
Poradenství v regenerativním zemědělství
2. 5. 2022
Wenzel Lobkowicz
Regenerativní pastva v praxi
22. 1. 2022
Robert Dohál
Regenerativní rostlinná produkce v praxi

Napsali o nás

Dominika Kusá
Reportáž RSTV
13. 3. 2023
Irena Buřívalová
Ekonews
Neorali, šetřili chemií a zaseli meziplodiny. Teď za uhlíkové kredity farmáři dostanou zaplaceno
16. 2. 2023
Petr Štěpánek
Agromanual
Uhlík z atmosféry ukládají čeští zemědělci do půdy
21. 2. 2023
Jolana Nováková
Český rozhlas Region
Principy regenerativní pastvy můžete aplikovat na dobytek i drůbež. Obnovíte půdní ekosystém a snížíte CO2
24. 9. 2022
Vladislav Fuka
Náš chov
Regenerativní pastva v praxi
6. 6. 2022
Jitka Vlková
Ekonews
Drahý plyn tlačí vzhůru cenu hnojiv. Zemědělci přemýšlí, čím je nahradit, bojí se nižších výnosů
15. 3. 2022