3 důvody, proč zavádět

Regenerativní zemědělství

Šance, jak prospět lidem, krajině i celé planetě. Proč se vyplatí zavést regenerativní zemědělství?

Ukládání CO2

Ve vzduchu máme uhlíku moc a v půdě zase málo. Návrat uhlíku do půdy nám pomůže brzdit klimatické změny.

Zdravější potraviny

Zdravá půda zajišťuje optimální výživu a zdraví rostlin díky spolupráci půdních organismů. Bez chemie.

Zvýšení biodiverzity

Zdravé půdy a vodní cyklus umožňují obnovu druhové rozmanitosti celé krajiny.

Inspirace

Principy fungování regenerativního zemědělství

Zapojte býložravce
Zvířata a rostliny se navzájem obohacují.
Nevyrušujte
Chemické i mechanické zásahy do půdy nesvědčí půdnímu životu.
Kryjte povrch
Živá i odumřelá hmota chrání půdu před živly a erozí.
Míchejte druhy
Čím větší počet rostlinných a živočišných druhů, tím vyšší odolnost ekosystému.
Živte půdu celý rok
Rostliny živí půdu fotosyntézou přes své kořeny - ideálně po celý rok.
Vnímejte své životní prostředí
Pozorování pomáhá pochopit, co bude fungovat ve vašich konkrétních podmínkách.
Podívejte se
Příběh o půdě popisuje, jak naše dosavadní zacházení se zemědělskou půdou významně poničilo její kvalitu. Představuje ale i řešení ve formě regenerativního zemědělství.