Pro zemědělce

Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření

Pro lidi i přírodu

Změna k lepšímu

Víme, že odhodlat se ke změně vyžaduje odvahu. Regenerativní zemědělství ale není krok do neznáma, nýbrž návrat k přírodě. Přitom se nemusíte bát o ziskovost. Zdravá půda přináší dobré výnosy a je známkou respektu k příštím generacím. Vaši odběratelé i koncoví zákazníci ocení kvalitní produkty i váš odpovědný přístup. A otevřou se vám nové možnosti uplatnění na trhu.

Jak to funguje?
1
Zjistíme možnosti vašeho podniku
Sejdeme se a společně zjistíme, jaké jsou možnosti vašeho zemědělského podniku přejít na regenerativní zemědělství.
2
Budeme vás 5 let podporovat
Když bude vám i nám dávat prodiskutovaná spolupráce smysl, uzavřeme smlouvu na 5 let. Během této doby pro vás zdarma zajistíme odbornou podporu: individuální konzultace, školení i sdílení v rámci komunity zemědělců. Usnadníme vám tak postupný přechod k regenerativnímu hospodaření.
3
Vyplatíme vám odměnu
Za každou tunu CO₂, kterou díky takovému hospodaření odeberete z atmosféry, vám vyplatíme odměnu. Bude se pohybovat v rozmezí 2 500 Kč až 15 000 Kč na hektar ročně. Záleží jen na hodnotě navýšení podílu humusu ve vaší půdě. Měření je auditované a založené na principu měření množství humusu a schopnosti půdy zadržet vodu.
Výhody

Co vám zapojení přinese?

Odolnost proti suchu

Zvýšíte ve své půdě podíl organické hmoty, která udrží vodu na Vašem pozemku.

Kvalitní produkci

Zdravá půda bez chemie rodí kvalitní a oceňované produkty.

Finanční odměnu

Vyplatíme Vám odměnu za šetrné hospodaření – čím více humusu, tím vyšší odměna.

Nižší náklady, vyšší zisk

Oživením půdy podpoříte dobré výnosy při minimalizaci výdajů za naftu a chemii.

Zvýšení hodnoty půdy

Při zrychlující se degradaci ostatních pozemků bude Vaše živá půda nabývat na tržní hodnotě.

Zdravější životní prostředí

Podpoříte pestrost půdních mikroorganismů, ptáků a hmyzu.

Prestiž a respekt

Společnost ocení Vaši snahu být odpovědným zemědělcem.

Dobrý pocit

Přispějete k řešení problému, který trápí celý svět.

FAQ
Ano je to možné, je však potřeba do budoucna zakomponovat do vašeho systému principy, které vedou k uchování co největšího množství organické hmoty/uhlíku v půdě.
Zapojení do našeho projektu není ovlivněno aplikací POR ani průmyslových hnojiv. Je zde však předpoklad, že jejich četnost časem poklesne.
Ano, můžete. Pouze berte v potaz, že zapracováním jakéhokoliv materiálu do půdy dochází k uvolňování dříve zde uloženého uhlíku.
K této situaci by dojít nemělo. Navýšení množství uhlíku je odvislé od počtu zavedených principů, čím více jich zavedete, tím rychleji se bude zlepšovat stav vašich půd a růst množství uhlíku.
Finanční odměny jsou získávány od velkých korporací z oblastí služeb, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality, ale se stávajícími technologiemi nejsou schopny se dostat na nulu. Typicky se jedná o různé banky, IT firmy, operátory, atd. Nejedná se o přímé producenty CO2 s komínem jako jsou elektrárny nebo teplárny, jejich emise jsou regulovány emisními povolenkami.
Ano můžete, je potřeba změnit systém pastvy na rotační případně dávkovou.
Ano můžete, je potřeba změnit systém pastvy na rotační případně dávkovou.

Co teď? Napište nám a vše nezávazně probereme

e-mail: praha@carboneg.eu
tel.: +420 253 253 283